🚅 قطار تندرو

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleقطار سریع‌السیر با دماغه فشنگی
Twitterقطار سریع السیر با بینی گلوله مانند
Unicodeقطار تندرو
مترادفریل،‏ سرعت،‏ سریع، راه آهن، شینکانسن، سرعت، قطار، وسیله نقلیه،‏ سریع‌السیر،‏ شینکانسن،‏ قطار، و گلوله
دستهTravel & Places | حمل و نقل زمینی

تصاویر

قطار تندرو اموجی
emoji unicode معنی
🚅 1F685 قطار تندرو