🚧 ساخت‌وساز

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleعلامت ساخت و ساز
Twitterعلامت ساخت و ساز
Unicodeساخت‌وساز
مترادفراه‌بند،‏ مانع، و مانع، ساخت‌وساز
دستهTravel & Places | حمل و نقل زمینی
برچسبنمادهای خطر

تصاویر

ساخت‌وساز اموجی
emoji unicode معنی
🚧 1F6A7 ساخت‌وساز