🚆 قطار

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleقطار
Twitterقطار
Unicodeقطار
مترادفراه‌آهن،‏ راه‌آهن، قطار، وسیله نقلیه،‏ ریل، و وسیلهٔ نقلیه
دستهTravel & Places | حمل و نقل زمینی

تصاویر

قطار اموجی
emoji unicode معنی
🚆 1F686 قطار