🚞 ریل کوهستانی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleخط آهن کوهستانی
Twitterراه‌آهن کوهستانی
Unicodeریل کوهستانی
مترادفخودرو،‏ راه‌آهن،‏ ریل،‏ ماشین، کوهستان، راه‌آهن، وسیله نقلیه،‏ وسیلهٔ نقلیه،‏ کوه، و کوهستان
دستهTravel & Places | حمل و نقل زمینی
برچسبایموجی سبز

تصاویر

ریل کوهستانی اموجی
emoji unicode معنی
🚞 1F69E ریل کوهستانی