🚊 تراموا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleتراموا
Twitterتراموای
Unicodeتراموا
مترادفاتوبوس برقی،‏ تراموای، اتوبوس برقی، وسیله نقلیه، و وسیلهٔ نقلیه
دستهTravel & Places | حمل و نقل زمینی

تصاویر

تراموا اموجی
emoji unicode معنی
🚊 1F68A تراموا