🚏 ایستگاه اتوبوس

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleایستگاه اتوبوس
Twitterایستگاه اتوبوس
Unicodeایستگاه اتوبوس
مترادفاتوبوس،‏ اوتوبوس، ایستگاه اتوبوس، توقف،‏ ایستگاه، و توقف
دستهTravel & Places | حمل و نقل زمینی

تصاویر

ایستگاه اتوبوس اموجی
emoji unicode معنی
🚏 1F68F ایستگاه اتوبوس