🚇 قطار شهری

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمترو
Twitterمترو
Unicodeقطار شهری
مترادفراه‌آهن زیرزمینی،‏ مترو،‏ مترو، مترو، وسیله نقلیه، و وسیلهٔ نقلیه
دستهTravel & Places | حمل و نقل زمینی

تصاویر

قطار شهری اموجی
emoji unicode معنی
🚇 1F687 قطار شهری