🚄 قطار سریع‌السیر

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleقطار سریع‌السیر
Twitterقطار سریع‌السیر
Unicodeقطار سریع‌السیر
مترادفراه آهن، شینکانسن، سرعت، قطار، وسیله نقلیه،‏ ریل،‏ سرعت،‏ سریع‌السیر،‏ شینکانسن،‏ قطار، و وسیلهٔ نقلیه
دستهTravel & Places | حمل و نقل زمینی

تصاویر

قطار سریع‌السیر اموجی
emoji unicode معنی
🚄 1F684 قطار سریع‌السیر