🚥 چراغ راهنمایی افقی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleچراغ راهنمایی افقی
Twitterچراغ راهنمایی افقی
Unicodeچراغ راهنمایی افقی
مترادفترافیک،‏ علامت،‏ چراغ، و چراغ، علامت، عبور و مرور
دستهTravel & Places | حمل و نقل زمینی
برچسبایموجی ماشین

تصاویر

چراغ راهنمایی افقی اموجی
emoji unicode معنی
🚥 1F6A5 چراغ راهنمایی افقی
🚦1F6A6چراغ راهنمایی عمودی یا چراغ‌های راهنمای عمودی