🚉 ایستگاه قطار

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleایستگاه
Twitterایستگاه
Unicodeایستگاه قطار
مترادفراه‌آهن،‏ راه‌آهن، ایستگاه، قطار، وسیله نقلیه،‏ ریل،‏ قطار، و وسیلهٔ نقلیه
دستهTravel & Places | حمل و نقل زمینی

تصاویر

ایستگاه قطار اموجی
emoji unicode معنی
🚉 1F689 ایستگاه قطار