🧏 آدم ناشنوا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterفرد ناشنوا
Unicodeآدم ناشنوا
مترادفدسترس‌پذیری،‏ دسترس‌پذیری،ناشنوا،‏ شنیدن،‏ ناشنوا، و گوش
دستهSmileys & People | ژست

تصاویر

آدم ناشنوا اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧏 1F9CF آدم ناشنوا 🧏🏻 🧏🏼 🧏🏽 🧏🏾 🧏🏿
🧏‍♀️1F9CF 200D 2640 FE0Fزن ناشنوا🧏🏻‍♀️ 🧏🏼‍♀️ 🧏🏽‍♀️ 🧏🏾‍♀️ 🧏🏿‍♀️
🧏‍♀1F9CF 200D 2640 (*)
🧏‍♂️1F9CF 200D 2642 FE0Fمرد ناشنوا🧏🏻‍♂️ 🧏🏼‍♂️ 🧏🏽‍♂️ 🧏🏾‍♂️ 🧏🏿‍♂️
🧏‍♂1F9CF 200D 2642 (*)