🙎 آدم ناراضی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleشخصی با صورت و لب‌های آویزان
Twitterچهره غمگین عصبانی
Unicodeآدم ناراضی
مترادفاخم،‏ جمع کردن لب،‏ ناراضی،‏ ژست، و ژست،بی‌توجه
دستهSmileys & People | ژست

تصاویر

آدم ناراضی اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🙎 1F64E آدم ناراضی 🙎🏻 🙎🏼 🙎🏽 🙎🏾 🙎🏿
🙎‍♀️1F64E 200D 2640 FE0Fزن اخم‌وتخم می‌کند یا زنی با لب و لوچه آویزان🙎🏻‍♀️ 🙎🏼‍♀️ 🙎🏽‍♀️ 🙎🏾‍♀️ 🙎🏿‍♀️
🙎‍♀1F64E 200D 2640 (*)
🙎‍♂️1F64E 200D 2642 FE0Fمرد اخم‌وتخم می‌کند یا مردی با لب و لوچه آویزان🙎🏻‍♂️ 🙎🏼‍♂️ 🙎🏽‍♂️ 🙎🏾‍♂️ 🙎🏿‍♂️
🙎‍♂1F64E 200D 2642 (*)