🙅 ابداً نه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک با ژست «خوب نیست»
Twitterشخصی با ژست مخالفت
Unicodeابداً نه
مترادفخیر،‏ دست،‏ ممنوع،‏ ممنوع،ژست،دست،نه،نه‌خیر،ممنوع،‏ نه، و ژست
دستهSmileys & People | ژست
برچسبایموجی ایموجی | نمادهای خطر | ایموجی علامت X

تصاویر

ابداً نه اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🙅 1F645 ابداً نه 🙅🏻 🙅🏼 🙅🏽 🙅🏾 🙅🏿
🙅‍♀️1F645 200D 2640 FE0Fزن نمی‌پذیرد یا زنی با ژست مخالفت🙅🏻‍♀️ 🙅🏼‍♀️ 🙅🏽‍♀️ 🙅🏾‍♀️ 🙅🏿‍♀️
🙅‍♀1F645 200D 2640 (*)
🙅‍♂️1F645 200D 2642 FE0Fمرد نمی‌پذیرد یا مردی با ژست مخالفت🙅🏻‍♂️ 🙅🏼‍♂️ 🙅🏽‍♂️ 🙅🏾‍♂️ 🙅🏿‍♂️
🙅‍♂1F645 200D 2642 (*)