🤦 با کف دست به پیشانی زدن

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخص با کف دست روی صورت
Unicodeبا کف دست به پیشانی زدن
مترادفرنجش،‏ صورت،‏ ناباوری،‏ ناباوری،غضب،چهره،کف دست، و کف دست
دستهSmileys & People | ژست
برچسبایموجی غم انگیز

تصاویر

با کف دست به پیشانی زدن اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🤦 1F926 با کف دست به پیشانی زدن 🤦🏻 🤦🏼 🤦🏽 🤦🏾 🤦🏿
🤦‍♀️1F926 200D 2640 FE0Fزن با کف دست به پیشانی می‌زند یا زنی درحال افسوس خوردن🤦🏻‍♀️ 🤦🏼‍♀️ 🤦🏽‍♀️ 🤦🏾‍♀️ 🤦🏿‍♀️
🤦‍♀1F926 200D 2640 (*)
🤦‍♂️1F926 200D 2642 FE0Fمرد با کف دست به پیشانی می‌زند یا مردی درحال افسوس خوردن🤦🏻‍♂️ 🤦🏼‍♂️ 🤦🏽‍♂️ 🤦🏾‍♂️ 🤦🏿‍♂️
🤦‍♂1F926 200D 2642 (*)