🙍 آدم اخمو

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleشخصی در حال اخم
Twitterفرد اخمو
Unicodeآدم اخمو
مترادفاخم،‏ اخم،ژست،غمگین، و اشاره
دستهSmileys & People | ژست
برچسبایموجی غم انگیز

تصاویر

آدم اخمو اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🙍 1F64D آدم اخمو 🙍🏻 🙍🏼 🙍🏽 🙍🏾 🙍🏿
🙍‍♀️1F64D 200D 2640 FE0Fزن اخم می‌کند یا زن اخمو🙍🏻‍♀️ 🙍🏼‍♀️ 🙍🏽‍♀️ 🙍🏾‍♀️ 🙍🏿‍♀️
🙍‍♀1F64D 200D 2640 (*)
🙍‍♂️1F64D 200D 2642 FE0Fمرد اخم می‌کند یا مرد اخمو🙍🏻‍♂️ 🙍🏼‍♂️ 🙍🏽‍♂️ 🙍🏾‍♂️ 🙍🏿‍♂️
🙍‍♂1F64D 200D 2642 (*)