🙇 عذرخواهی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleشخصی در حال تعظیم کردن
Twitterشخصی که بشدت در حال تعظیم است
Unicodeعذرخواهی
مترادفتعظیم،‏ شرمنده،‏ عذرخواهی،تعظیم،ژست،تأسف،‏ متأسف، و ژست
دستهSmileys & People | ژست

تصاویر

عذرخواهی اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🙇 1F647 عذرخواهی 🙇🏻 🙇🏼 🙇🏽 🙇🏾 🙇🏿
🙇‍♀️1F647 200D 2640 FE0Fزن تعظیم می‌کند یا زنی کاملاً خم‌شده🙇🏻‍♀️ 🙇🏼‍♀️ 🙇🏽‍♀️ 🙇🏾‍♀️ 🙇🏿‍♀️
🙇‍♀1F647 200D 2640 (*)
🙇‍♂️1F647 200D 2642 FE0Fمرد تعظیم می‌کند یا مردی کاملاً خم‌شده🙇🏻‍♂️ 🙇🏼‍♂️ 🙇🏽‍♂️ 🙇🏾‍♂️ 🙇🏿‍♂️
🙇‍♂1F647 200D 2642 (*)