💁 آماده کمک

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکارمند میز اطلاعات
Twitterشخصی با دست کج‌کرده
Unicodeآماده کمک
مترادفاطلاعات،‏ دست،‏ دست، کمک، اطلاعات، لودگی، زن، زن، زنان،‏ سرزنده، و کمک
دستهSmileys & People | ژست

تصاویر

آماده کمک اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
💁 1F481 آماده کمک 💁🏻 💁🏼 💁🏽 💁🏾 💁🏿
💁‍♀️1F481 200D 2640 FE0Fزن کمک می‌کند یا زنی با دست کج‌کرده💁🏻‍♀️ 💁🏼‍♀️ 💁🏽‍♀️ 💁🏾‍♀️ 💁🏿‍♀️
💁‍♀1F481 200D 2640 (*)
💁‍♂️1F481 200D 2642 FE0Fمرد کمک می‌کند یا مردی با دست کج‌کرده💁🏻‍♂️ 💁🏼‍♂️ 💁🏽‍♂️ 💁🏾‍♂️ 💁🏿‍♂️
💁‍♂1F481 200D 2642 (*)