🙆 باشه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک با ژست تأیید
Twitterشخصی با ژست موافقت
Unicodeباشه
مترادفاوکی،‏ تأیید،‏ دست،‏ ژست، و ژست،دست،تأیید
دستهSmileys & People | ژست
برچسبشکلک دایره ای | ایموجی خوب

تصاویر

باشه اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🙆 1F646 باشه 🙆🏻 🙆🏼 🙆🏽 🙆🏾 🙆🏿
🙆‍♀️1F646 200D 2640 FE0Fزن می‌پذیرد یا زنی با ژست موافقت🙆🏻‍♀️ 🙆🏼‍♀️ 🙆🏽‍♀️ 🙆🏾‍♀️ 🙆🏿‍♀️
🙆‍♀1F646 200D 2640 (*)
🙆‍♂️1F646 200D 2642 FE0Fمرد می‌پذیرد یا مردی با ژست موافقت🙆🏻‍♂️ 🙆🏼‍♂️ 🙆🏽‍♂️ 🙆🏾‍♂️ 🙆🏿‍♂️
🙆‍♂1F646 200D 2642 (*)