🙋 ای ول

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleشخص خوشحالی که یک دستش بالاست
Twitterشخص خندان با یک دست بالا برده
Unicodeای ول
مترادفبالا،‏ دست،‏ شاد،‏ ژست، و ژست،دست،خوشحال،بالابرده
دستهSmileys & People | ژست

تصاویر

ای ول اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🙋 1F64B ای ول 🙋🏻 🙋🏼 🙋🏽 🙋🏾 🙋🏿
🙋‍♀️1F64B 200D 2640 FE0Fزن دستش را بالا می‌برد یا شخص خندان با یک دست بالا برده🙋🏻‍♀️ 🙋🏼‍♀️ 🙋🏽‍♀️ 🙋🏾‍♀️ 🙋🏿‍♀️
🙋‍♀1F64B 200D 2640 (*)
🙋‍♂️1F64B 200D 2642 FE0Fمرد دستش را بالا می‌برد یا مرد خندان با یک دست بالا برده🙋🏻‍♂️ 🙋🏼‍♂️ 🙋🏽‍♂️ 🙋🏾‍♂️ 🙋🏿‍♂️
🙋‍♂1F64B 200D 2642 (*)