🤷 شانه بالا انداختن

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخصی درحال شانه بالا انداختن
Unicodeشانه بالا انداختن
مترادفبه من چه،‏ دودلی،بی‌اطلاعی،بی‌تفاوتی،بالا انداختن شانه،‏ ندانستن، و نمی‌دانم
دستهSmileys & People | ژست
برچسبایموجی ایموجی | شکلک شانه بالا انداختن

تصاویر

شانه بالا انداختن اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🤷 1F937 شانه بالا انداختن 🤷🏻 🤷🏼 🤷🏽 🤷🏾 🤷🏿
🤷‍♀️1F937 200D 2640 FE0Fزن شانه بالا می‌اندازد یا زنی درحال بالا انداختن شانه🤷🏻‍♀️ 🤷🏼‍♀️ 🤷🏽‍♀️ 🤷🏾‍♀️ 🤷🏿‍♀️
🤷‍♀1F937 200D 2640 (*)
🤷‍♂️1F937 200D 2642 FE0Fمرد شانه بالا می‌اندازد یا مردی درحال بالا انداختن شانه🤷🏻‍♂️ 🤷🏼‍♂️ 🤷🏽‍♂️ 🤷🏾‍♂️ 🤷🏿‍♂️
🤷‍♂1F937 200D 2642 (*)