🇦🇷 پرچم آرژانتین

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم آرژانتین
UnicodeN/A
مترادفآرژانتین، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم آرژانتین اموجی
emoji unicode معنی
🇦🇷 1F1E6 1F1F7 پرچم آرژانتین