🇲🇸 پرچم مونتسرات

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم مونتسرات
UnicodeN/A
مترادفپرچم، مونتسرات
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم مونتسرات اموجی
emoji unicode معنی
🇲🇸 1F1F2 1F1F8 پرچم مونتسرات