🇦🇼 پرچم آروبا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم آروبا
UnicodeN/A
مترادفآروبا، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم آروبا اموجی
emoji unicode معنی
🇦🇼 1F1E6 1F1FC پرچم آروبا