🇨🇼 پرچم کوراسائو

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم کوراسائو
UnicodeN/A
مترادفآنتیل، کوراسائو، کوراسائو، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم کوراسائو اموجی
emoji unicode معنی
🇨🇼 1F1E8 1F1FC پرچم کوراسائو