🇹🇨 پرچم جزایر تورکس و کایکوس

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم جزایر تورکس و کایکوس
UnicodeN/A
مترادفکایکوس، پرچم، جزیره، تورکس
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم جزایر تورکس و کایکوس اموجی
emoji unicode معنی
🇹🇨 1F1F9 1F1E8 پرچم جزایر تورکس و کایکوس