🇻🇬 پرچم جزایر ویرجین بریتانیا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم جزایر ویرجین بریتانیا
UnicodeN/A
مترادفبریتانیایی، پرچم، جزیره، ویرجین
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم جزایر ویرجین بریتانیا اموجی
emoji unicode معنی
🇻🇬 1F1FB 1F1EC پرچم جزایر ویرجین بریتانیا