🇬🇸 پرچم جورجیای جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم جورجیای جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی
UnicodeN/A
مترادفپرچم، جورجیا، جزیره، جنوب، جورجیای جنوبی، ساندویچ جنوبی
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم جورجیای جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی اموجی
emoji unicode معنی
🇬🇸 1F1EC 1F1F8 پرچم جورجیای جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی