🇻🇮 پرچم جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکا
UnicodeN/A
مترادفآمریکا، پرچم، جزیره، ایالات متحده، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، ویرجین
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکا اموجی
emoji unicode معنی
🇻🇮 1F1FB 1F1EE پرچم جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکا