🇧🇧 پرچم باربادوس

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم باربادوس
UnicodeN/A
مترادفباربادوس، پرچم
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم باربادوس اموجی
emoji unicode معنی
🇧🇧 1F1E7 1F1E7 پرچم باربادوس