🇫🇰 پرچم جزایر فالکلند

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم جزایر فالکلند
UnicodeN/A
مترادففالک‌لند، فالک‌لند، پرچم، جزیره، ایسلا، مالاوینا
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم جزایر فالکلند اموجی
emoji unicode معنی
🇫🇰 1F1EB 1F1F0 پرچم جزایر فالکلند