👧 دختر

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدختر
Twitterدختر
Unicodeدختر
مترادفباکره و دوشیزه
دستهSmileys & People | شخص
برچسبدختر ایموجی

تصاویر

دختر اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👧 1F467 دختر 👧🏻 👧🏼 👧🏽 👧🏾 👧🏿