🧑 بزرگسال

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterمربوط به بزرگسالان
Unicodeبزرگسال
مترادفجنس خنثی
دستهSmileys & People | شخص

تصاویر

بزرگسال اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧑 1F9D1 بزرگسال 🧑🏻 🧑🏼 🧑🏽 🧑🏾 🧑🏿