👩 زن

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleزن
Twitterزن
Unicodeزن
مترادفخانم
دستهSmileys & People | شخص
برچسبدختر ایموجی

تصاویر

زن اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👩 1F469 زن 👩🏻 👩🏼 👩🏽 👩🏾 👩🏿