👨 مرد

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمرد
Twitterمرد
Unicodeمرد
مترادفآقا
دستهSmileys & People | شخص

تصاویر

مرد اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👨 1F468 مرد 👨🏻 👨🏼 👨🏽 👨🏾 👨🏿