🧑‍🦲 شخص کچل

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخص کچل
UnicodeN/A
مترادفکچل
دستهSmileys & People | شخص

تصاویر

شخص کچل اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧑‍🦲 1F9D1 200D 1F9B2 شخص کچل 🧑🏻‍🦲 🧑🏼‍🦲 🧑🏽‍🦲 🧑🏾‍🦲 🧑🏿‍🦲
👩‍🦲1F469 200D 1F9B2N/A👩🏻‍🦲 👩🏼‍🦲 👩🏽‍🦲 👩🏾‍🦲 👩🏿‍🦲
👨‍🦲1F468 200D 1F9B2N/A👨🏻‍🦲 👨🏼‍🦲 👨🏽‍🦲 👨🏾‍🦲 👨🏿‍🦲