👱 آدم: موبلوند

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleشخصی با موهای بلوند
Twitterشخص با موهای بلوند
Unicodeآدم: موبلوند
مترادفآدم بلوند،‏ بلوند،‏ بور،‏ بور،بلوند،مو، و طلایی
دستهSmileys & People | شخص

تصاویر

آدم: موبلوند اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👱 1F471 آدم: موبلوند 👱🏻 👱🏼 👱🏽 👱🏾 👱🏿