🧓 میان‌سال

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterفرد مسن
Unicodeمیان‌سال
مترادفجنس خنثی،‏ مسن، و پیر
دستهSmileys & People | شخص

تصاویر

میان‌سال اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧓 1F9D3 میان‌سال 🧓🏻 🧓🏼 🧓🏽 🧓🏾 🧓🏿