🧑‍🦰 شخص با موهای سرخ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخص با موهای سرخ
UnicodeN/A
مترادفسرخ،مو
دستهSmileys & People | شخص
برچسبایموجی قرمز

تصاویر

شخص با موهای سرخ اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧑‍🦰 1F9D1 200D 1F9B0 شخص با موهای سرخ 🧑🏻‍🦰 🧑🏼‍🦰 🧑🏽‍🦰 🧑🏾‍🦰 🧑🏿‍🦰
👩‍🦰1F469 200D 1F9B0N/A👩🏻‍🦰 👩🏼‍🦰 👩🏽‍🦰 👩🏾‍🦰 👩🏿‍🦰
👨‍🦰1F468 200D 1F9B0N/A👨🏻‍🦰 👨🏼‍🦰 👨🏽‍🦰 👨🏾‍🦰 👨🏿‍🦰