👴 پیرمرد

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمرد پیر
Twitterمرد مسن‌تر
Unicodeپیرمرد
مترادفمرد،‏ پیر، و پیر، مرد، مرد، مردان
دستهSmileys & People | شخص

تصاویر

پیرمرد اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👴 1F474 پیرمرد 👴🏻 👴🏼 👴🏽 👴🏾 👴🏿