🧑‍🦱 شخص با موهای مجعد

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخص با موهای مجعد
UnicodeN/A
مترادفموی فرفری
دستهSmileys & People | شخص

تصاویر

شخص با موهای مجعد اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧑‍🦱 1F9D1 200D 1F9B1 شخص با موهای مجعد 🧑🏻‍🦱 🧑🏼‍🦱 🧑🏽‍🦱 🧑🏾‍🦱 🧑🏿‍🦱