🧑‍🦳 شخص با موهای سفید

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخص با موهای سفید
UnicodeN/A
مترادفسفید،مو
دستهSmileys & People | شخص

تصاویر

شخص با موهای سفید اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧑‍🦳 1F9D1 200D 1F9B3 شخص با موهای سفید 🧑🏻‍🦳 🧑🏼‍🦳 🧑🏽‍🦳 🧑🏾‍🦳 🧑🏿‍🦳
👩‍🦳1F469 200D 1F9B3N/A👩🏻‍🦳 👩🏼‍🦳 👩🏽‍🦳 👩🏾‍🦳 👩🏿‍🦳
👨‍🦳1F468 200D 1F9B3N/A👨🏻‍🦳 👨🏼‍🦳 👨🏽‍🦳 👨🏾‍🦳 👨🏿‍🦳