🤼 کُشتی‌گیران

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterکشتی‌گیرها
Unicodeکُشتی‌گیران
مترادفرقابت،‏ مبارزه،‏ ورزش،‏ کشتی،‏ کشتی،کشتی‌گیر،‏ کُشتی، و کُشتی‌گیر
دستهSmileys & People | ورزش
برچسبفعالیت‌ها | ایموجی بازی

تصاویر

کُشتی‌گیران اموجی
emoji unicode معنی
🤼 1F93C کُشتی‌گیران
🤼‍♀️1F93C 200D 2640 FE0Fکُشتی‌گیر زن یا کشتی زنان
🤼‍♀1F93C 200D 2640 (*)
🤼‍♂️1F93C 200D 2642 FE0Fکُشتی‌گیر مرد یا کشتی مردان
🤼‍♂1F93C 200D 2642 (*)