🤾 هندبال

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterافراد درحال بازی هندبال
Unicodeهندبال
مترادفتوپ،هندبال،‏ مسابقه،‏ ورزش، و ورزش تیمی
دستهSmileys & People | ورزش
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

هندبال اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🤾 1F93E هندبال 🤾🏻 🤾🏼 🤾🏽 🤾🏾 🤾🏿
🤾‍♀️1F93E 200D 2640 FE0Fهندبالیست زن یا زنی درحال بازی هندبال🤾🏻‍♀️ 🤾🏼‍♀️ 🤾🏽‍♀️ 🤾🏾‍♀️ 🤾🏿‍♀️
🤾‍♀1F93E 200D 2640 (*)
🤾‍♂️1F93E 200D 2642 FE0Fهندبالیست مرد یا مردی درحال بازی هندبال🤾🏻‍♂️ 🤾🏼‍♂️ 🤾🏽‍♂️ 🤾🏾‍♂️ 🤾🏿‍♂️
🤾‍♂1F93E 200D 2642 (*)