🚵 دوچرخه کوهستان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدوچرخه‌سوار کوهستان
Twitterشخصی درحال دوچرخه‌سواری کوهستان
Unicodeدوچرخه کوهستان
مترادفدوچرخه،‏ دوچرخه کوهستان،دوچرخه،دوچرخه‌سوار،دوچرخه‌سواری،دوچرخه سوار،کوهستان،‏ دوچرخه‌سوار، و کوهستان
دستهSmileys & People | ورزش
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

دوچرخه کوهستان اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🚵 1F6B5 دوچرخه کوهستان 🚵🏻 🚵🏼 🚵🏽 🚵🏾 🚵🏿
🚵‍♀️1F6B5 200D 2640 FE0Fزن و دوچرخه‌سواری کوهستان یا زنی درحال دوچرخه‌سواری کوهستان🚵🏻‍♀️ 🚵🏼‍♀️ 🚵🏽‍♀️ 🚵🏾‍♀️ 🚵🏿‍♀️
🚵‍♀1F6B5 200D 2640 (*)
🚵‍♂️1F6B5 200D 2642 FE0Fمرد و دوچرخه‌سواری کوهستان یا مردی درحال دوچرخه‌سواری کوهستان🚵🏻‍♂️ 🚵🏼‍♂️ 🚵🏽‍♂️ 🚵🏾‍♂️ 🚵🏿‍♂️
🚵‍♂1F6B5 200D 2642 (*)