🤹 ژانگولربازی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشعبده‌باز
Unicodeژانگولربازی
مترادفبالانس،‏ تعادل،شعبده،‏ حرکت نمایشی،‏ شعبده‌باز،‏ شعبده‌بازی،‏ مهارت، و چندکاره
دستهSmileys & People | ورزش
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

ژانگولربازی اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🤹 1F939 ژانگولربازی 🤹🏻 🤹🏼 🤹🏽 🤹🏾 🤹🏿
🤹‍♀️1F939 200D 2640 FE0Fزن ژانگولربازی می‌کند یا زنی درحال تردستی🤹🏻‍♀️ 🤹🏼‍♀️ 🤹🏽‍♀️ 🤹🏾‍♀️ 🤹🏿‍♀️
🤹‍♀1F939 200D 2640 (*)
🤹‍♂️1F939 200D 2642 FE0Fمرد ژانگولربازی می‌کند یا مردی درحال تردستی🤹🏻‍♂️ 🤹🏼‍♂️ 🤹🏽‍♂️ 🤹🏾‍♂️ 🤹🏿‍♂️
🤹‍♂1F939 200D 2642 (*)