🤽 واترپلو

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخصی درحال بازی واترپلو
Unicodeواترپلو
مترادفوانرپولو،آب،‏ ورزش، و ورزش آبی
دستهSmileys & People | ورزش
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

واترپلو اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🤽 1F93D واترپلو 🤽🏻 🤽🏼 🤽🏽 🤽🏾 🤽🏿
🤽‍♀️1F93D 200D 2640 FE0Fواترپلو زنان یا زنی درحال بازی واترپلو🤽🏻‍♀️ 🤽🏼‍♀️ 🤽🏽‍♀️ 🤽🏾‍♀️ 🤽🏿‍♀️
🤽‍♀1F93D 200D 2640 (*)
🤽‍♂️1F93D 200D 2642 FE0Fواترپلو مردان یا مردی درحال بازی واترپلو🤽🏻‍♂️ 🤽🏼‍♂️ 🤽🏽‍♂️ 🤽🏾‍♂️ 🤽🏿‍♂️
🤽‍♂1F93D 200D 2642 (*)