🏋️ وزنه‌بردار

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleWeight lifter
Twitterشخصی درحال وزنه‌برداری
Unicodeوزنه‌بردار
مترادفبلند کردن،‏ وزنه، و وزنه‌بردار،وزنه
دستهSmileys & People | ورزش
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

وزنه‌بردار اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🏋️ 1F3CB FE0F وزنه‌بردار 🏋🏻 🏋🏼 🏋🏽 🏋🏾 🏋🏿
🏋 1F3CB (*)
🏋️‍♀️1F3CB FE0F 200D 2640 FE0Fزنی درحال وزنه‌برداری🏋🏻‍♀️ 🏋🏼‍♀️ 🏋🏽‍♀️ 🏋🏾‍♀️ 🏋🏿‍♀️
🏋️‍♂️1F3CB FE0F 200D 2642 FE0Fمردی درحال وزنه‌برداری🏋🏻‍♂️ 🏋🏼‍♂️ 🏋🏽‍♂️ 🏋🏾‍♂️ 🏋🏿‍♂️
* ایموجی غیر استاندارد