🚣 قایق پارویی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleقایق پارویی
Twitterافراد درحال قایق‌رانی
Unicodeقایق پارویی
مترادفقایق،‏ قایق،قایق‌رانی،وسیله نقلیه،قایقرانی، و وسیله نقلیه
دستهSmileys & People | ورزش
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

قایق پارویی اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🚣 1F6A3 قایق پارویی 🚣🏻 🚣🏼 🚣🏽 🚣🏾 🚣🏿
🚣‍♀️1F6A3 200D 2640 FE0Fپاروزن زن یا زنی درحال قایق‌رانی🚣🏻‍♀️ 🚣🏼‍♀️ 🚣🏽‍♀️ 🚣🏾‍♀️ 🚣🏿‍♀️
🚣‍♀1F6A3 200D 2640 (*)
🚣‍♂️1F6A3 200D 2642 FE0Fپاروزن مرد یا مردی درحال قایق‌رانی🚣🏻‍♂️ 🚣🏼‍♂️ 🚣🏽‍♂️ 🚣🏾‍♂️ 🚣🏿‍♂️
🚣‍♂1F6A3 200D 2642 (*)