🏄 موج‌سوار

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleموج‌سوار
Twitterشخص درحال موج‌سواری
Unicodeموج‌سوار
مترادفاسکی روی آب،موج‌سواری و موج‌سواری
دستهSmileys & People | ورزش
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

موج‌سوار اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🏄 1F3C4 موج‌سوار 🏄🏻 🏄🏼 🏄🏽 🏄🏾 🏄🏿
🏄‍♀️1F3C4 200D 2640 FE0Fموج‌سوار زن یا زنی درحال موج‌سواری🏄🏻‍♀️ 🏄🏼‍♀️ 🏄🏽‍♀️ 🏄🏾‍♀️ 🏄🏿‍♀️
🏄‍♀1F3C4 200D 2640 (*)
🏄‍♂️1F3C4 200D 2642 FE0Fموج‌سوار مرد یا مردی درحال موج‌سواری🏄🏻‍♂️ 🏄🏼‍♂️ 🏄🏽‍♂️ 🏄🏾‍♂️ 🏄🏿‍♂️
🏄‍♂1F3C4 200D 2642 (*)