🤸 حرکت چرخ و فلک

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterفرد درحال چرخ و فلک زدن
Unicodeحرکت چرخ و فلک
مترادفورزش،‏ چرخ و فلک،‏ ژیمناستیک،‏ کله ملق، و کله‌معلق،ژیمناستیک
دستهSmileys & People | ورزش
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

حرکت چرخ و فلک اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🤸 1F938 حرکت چرخ و فلک 🤸🏻 🤸🏼 🤸🏽 🤸🏾 🤸🏿
🤸‍♀️1F938 200D 2640 FE0Fزنِ چرخ‌وفلک‌زن یا زن درحال چرخ و فلک زدن🤸🏻‍♀️ 🤸🏼‍♀️ 🤸🏽‍♀️ 🤸🏾‍♀️ 🤸🏿‍♀️
🤸‍♀1F938 200D 2640 (*)
🤸‍♂️1F938 200D 2642 FE0Fمردِ چرخ‌وفلک‌زن یا مرد درحال چرخ و فلک زدن🤸🏻‍♂️ 🤸🏼‍♂️ 🤸🏽‍♂️ 🤸🏾‍♂️ 🤸🏿‍♂️
🤸‍♂1F938 200D 2642 (*)